Strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), które są przechowywane na Twoim urządzeniu. Cel i sposób zarządzania tymi plikami opisany jest w "Polityce plików cookies". Kontynuowanie przeglądania serwisu traktujemy jako zgodę na używanie cookies.
Этот сайт может содержать материалы для взрослых, чтобы войти на сайт, вы должны подтвердить, что вам уже исполнилось 18 лет.

od Prawnika

Sprzedaż towaru na próbach i zdalny sposób sprzedaży towaru

Artykuł 497 kodeksu Cywilnego federacji ROSYJSKIEJ.

1. Umowa sprzedaży detalicznej kupna-sprzedaży może być zawarta na podstawie zapoznanie się kupującego z próbką towaru zaoferowanego przez sprzedawcę i ustawionym w miejscu sprzedaży towarów (sprzedaż towaru dla próbek).

2. Umowa sprzedaży detalicznej kupna-sprzedaży może być zawarta na podstawie zapoznanie się kupującego z proponowanego przez sprzedawcę opisem towaru za pośrednictwem katalogów, prospektów, broszur, zdjęć, środków komunikacji (telewizji, poczty, komunikacji radiowej i innych) lub w inny sposób, wykluczają możliwość bezpośredniego zapoznania się konsumenta z produktem lub próbką towaru przy zawarciu takiej umowy (zdalny sposób sprzedaży towaru).

3. Jeśli prawo nie stanowi inaczej, innymi przepisami lub umową, umowa sprzedaży detalicznej kupna-sprzedaży towaru na próbki lub umowa sprzedaży detalicznej kupna-sprzedaży zawarta zdalnie sprzedaży towarów, uważa się za wykonane z chwilą dostarczenia towaru do miejsca wskazanego w tej umowie, a jeśli miejsce przekazania towaru w ten umową nie jest określony, z chwilą dostarczenia towaru do miejsca zamieszkania kupującego-obywatela lub siedzibie klienta - osoby prawnej.

4. Jeśli prawo nie stanowi inaczej, przed wysłaniem towaru kupujący ma prawo odstąpić od realizacji każdego którym mowa w ustępie 3 niniejszego artykułu umowy detalicznej sprzedaży, pod warunkiem zwrotu do sprzedawcy niezbędnych wydatków, poniesionych w związku z dokonaniem czynności do wykonania umowy.