Strona wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), które są przechowywane na Twoim urządzeniu. Cel i sposób zarządzania tymi plikami opisany jest w "Polityce plików cookies". Kontynuowanie przeglądania serwisu traktujemy jako zgodę na używanie cookies.
Этот сайт может содержать материалы для взрослых, чтобы войти на сайт, вы должны подтвердить, что вам уже исполнилось 18 лет.

Reklamacje

W przypadku konieczności wymiany lub zwrotu towaru zakupionego w firmie"SOFTLAND",


Musisz udać się z następujących pozycji:


1) Wyślij e-mail e-mail (w postaci wolnej) na wymianę lub zwrot uszkodzonego towaru, w liście powinny być wskazane następujące czynności:
    a. Nazwa firmy (dla osób prawnych)
    b. Imię i nazwisko (dotyczy osób fizycznych)
    c. Nr przedmiotu (jego dokładna nazwa podana na stronie internetowej firmy)
    d. Charakter wady (uszkodzenia towaru, niezgodność towaru z deklarowanym w zamówieniu,
        brak komponentów, wchodzących w podstawowy zestaw towarów, itp.)
    e. Kontakty wnioskodawcy (osoba kontaktowa, telefon, adres e-mail, skype itp.)
    f. Do e-maila, w miarę możliwości dołączyć plik z obrazem towaru i jego wady (jest to konieczne w interesie osoby utrzymujący wadliwego towaru, tak jak w odniesieniu do każdego produktu, deklarowanej na wymianę, przeprowadzane są badania w celu ustalenia przyczyny awarii i wystąpienia tej wady, a obecność obrazu, z kolei, pomoże szybkiego podejmowania decyzji, a w razie potrzeby i odszkodowania);

2) Po odpowiedzi na wniosek kierownika ds. obsługi klienta i uzyskania numeru zgłoszenia, wymiany towaru należy się kierować następującymi postanowieniami:
    a. Zapakować towar, zachowując tym samym jego wada jest w oryginalnym stanie.
    b. Do towaru należy dołączyć numer zamówienia i etykietę zwrotną.
    c. Do towaru należy dołączyć wszystkie akcesoria dołączone do produktu.
3) Towar może być wysłany do każdego firmą transportową, zaangażowanego w swoją działalność na terenie Federacji Rosyjskiej (wysyłka towaru odbywa się na koszt wnioskodawcy, przy czym jej koszt może być odzyskana);
4) Wymiana towaru (reklamacja) odbywa się w terminie do 45 dni od daty wysyłki towaru;
6) Towar, który był w pracy, a poszkodowany usterka w trakcie jego eksploatacji, jak również towar nie spełniający higienicznych, nie można wymienić.

Firma SP. z o. o. "SOFTLAND" przynosi swoje najgłębsze przeprosiny,
jeśli nie otrzymałeś towar wysokiej jakości.